Ông: LÊ TRỌNG LẬP

Chức vụ :

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tổng Giám đốc Công ty Tanicons

Trình độ chuyên môn

 • Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
 • Kỹ sư xây dựng dân dụng & công nghiệp

Quá trình công tác

 • Từ 1982 đến 1997 : Trải qua các công việc như giảng dạy tại Trường Trung Học GTVT6, CB tổng hợp Phòng GTVT Q.TB, Đội phó Đội vận tải quốc doanh Q.TB, PGĐ XN vận tải và cơ khí ô tô, Phó phòng QLĐT quận TB.
 • Từ 1997 đến 2006 : PGĐ công ty TANIMEX.
 • Từ 2006 đến 2014 : PTGĐ Cty Tanimex – Tổng giám đốc Cty Tanicons
 • Từ 2014 đến nay : thành viên HĐQT Cty Tanimex – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cty Tanicons

Ông: LÂM CẨM HÙNG

Chức vụ :

 • Thành viên hội đồng quản trị
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty Tanicons

Trình độ chuyên môn

 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin

Quá trình công tác

 • Từ năm 2007 đến nay: công tác tại Cty Tanicons qua các chức danh: Tổ trưởng Tổng hợp,Phó Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh và Phó TGĐ Cty.
thanh-vien-tanicons

Bà: DƯƠNG NGỌC ĐÀO

Chức vụ :

 • Thành viên hội đồng quản trị