NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

  • Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  • Sản xuất khung vì kèo, cột cho nhà kho, nhà xưởng
  • Gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí xây dụng và lắp dựng khung kèo thép.
  • Cho thuê nhà xưởng, thiết bị xây dựng: giàn giáo, coffa, cẩu tháp, vận thăng.
  • Thiết kế, tư vấn giám sát các công trình.

 

KHUNG KÈO THÉP

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ